درباره خلاقیتکده شریف

خلاقیتکده شریف در مرداد ماه سال 94 به صورت منسجم با تأکید بر پرورش نسلی خلاق شروع به کار کرد، زیرا براین باور بود که خلاقیت به عنوان مبنا و اساس یادگیری و حل مسأله در عصر پویای امروز می باشد. پس از برگزاری چند دوره و گرفتن بازخورد از مربیان و والدین و همچنین انجام پژوهش های بیشتر در این زمینه، خلاقیتکده به این نتیجه رسید که یکی از پیش نیازهای اساسی برای یادگیری در کودکان و نوجوانان، برخورداری از مهارت های زندگی است.
پس ازاجرای این برنامه با مطالعه مراکز آموزشی در سایرنقاط جهان و همچنین آشنایی بیشتر با دغدغه والدین، مشخص شد که موضوع استعدادیابی و استعدادپروری یکی از مباحث اصلی برنامه های آموزشی مربوط به کودکان و نوجوانان است. با بررسی های به عمل آمده از فعالیت موسسات داخلی، مشخص شد که بسیاری از این مراکز هرچند که تحت عنوان استعدادیابی فعالیت دارند، اما این فرآیند پیچیده را محدود به گرفتن آزمون هایی نظیر آزمون هوش دانسته اند و بنابراین نتوانسته اند گام مناسبی در این حوزه بردارند. بنابراین تیم تحقیقاتی در خلاقیتکده شریف با تمرکز بر موضوع استعدادیابی و استعدادپروری به دنبال طراحی برنامه آموزشی جدیدی برآمد.
خلاقیتکده در تحقیقات خود به این نتیجه رسید که یکی از برنامه های آموزشی که در سراسر دنیا برای کودکان و نوجوانان همواره مورد توجه بوده، بحث آموزش های مربوط به کارآفرینی و کسب و کار می باشد که در این زمینه نیز فعالیت های کم و گاها نادرستی در ایران انجام گرفته است. با در نظر گرفتن تمامی این عوامل و این موضوع که ایجاد کسب و کار به عنوان یک آینده شغلی برای هر کودک و نوجوانی می تواند در نظر گرفته شود که می بایست مهارت های مربوط به آن را از سنین پایین کسب کند، بنابراین برنامه جدیدی، با عنوانی جدید به نام «مرکز شکوفایی استعداد کودک و نوجوان (شتابدهنده روشا)» تعریف شد.
مرکز شکوفایی استعداد کودک و نوجوان روشا به کودکان و نوجوانان کمک می کند تا از همان سنین کودکی، به ایده های ذهنی خود تحقق بخشند. روشا یکی از پروژه های خلاقیتکده های شریف است که توسط شرکت دانش بنیان آینده پژوهان ابرزندگی با همکاری دانشگاه صنعتی شریف راه اندازی شده است و به دنبال رویش و شکوفایی استعدادهای کودکان و نوجوانان(6 تا 18) می باشد. در آینده ای نچندان دور گروه سنی 1 تا 6 سال هم به پروژه خلاقیتکده شریف اضافه خواهد شد.